สำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ งบ 2567

โพสต์17 ต.ค. 2565 18:35โดยเทอดชัย บัวผาย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2566 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวทางการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้โรงเรียนเป้าหมาย ศึกษาและเลือกรูปแบบที่โรงเรียนต้องการ และกรอกข้อมูลความต้องการ ผ่านเว็บไซต์ ด่วนที่สุด ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น
1. หนังสือราชการ
2. รูปแบบคอมพิวเตอร์
3. โรงเรียนที่เคยได้รับงบ 60-66 แล้ว ไม่ต้องกรอก
4. กรอกข้อมูลที่นี่ http://techno.obec.go.th/schcomp_67 (UN/PW รหัส SMIS 8 หลักของโรงเรียน
5. โรงเรียนเป้าหมาย ดูรหัส SMIS 8 หลัก

โรงเรียนกรอกข้อมูลภายใน 18 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

Comments