สำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์13 ธ.ค. 2561 06:52โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2561 18:12 ]
สำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 30 โรงเรียน โดยต้องรายงานข้อมูลออนไลน์ ภายใน 18 ธันวาคฃม 2561  รายละเอียด
3. คลิกรายงานข้อมูลรายโรงเรียน (ใช้รหัส SMIS8 หลัก เป็น Username/Password

เกณฑ์การคัดเลือกรายชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

                1.เป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121-300 คน  (สพฐ นำข้อมูลจาก DMC ) ดูรายชื่อ
                2.เป็นโรงเรียนที่ ไม่ได้ รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนสำหรับโรงเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตรวจสอบ
                3.เป็นโรงเรียนที่ ไม่ได้ รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561
                4.เป็นโรงเรียนที่ ไม่ได้ รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Comments