สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ที่ต้องการเรียนทางไกลด้วยรูปแบบ On-hand ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์27 พ.ค. 2564 03:44โดยนิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2564 06:20 ]

สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ที่ต้องการเรียนทางไกลด้วยรูปแบบ On-hand ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ส่งภายใน 31 พฤษภาคม 2564  เวลา 12.00 น.
1.หนังสือแจ้ง โรงเรียน
2.แบบกรอกข้อมูล (เก็บไว้เป็นหลักฐานที่โรงเรียน)

3.กรอกข้อมูลออนไลน์ 

4. ตรวจสอบการกรอกข้อมูล

Comments