สำรวจข้อมูล ICT โรงเรียนประชารัฐ ด่วน

โพสต์17 ก.ค. 2560 18:33โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2560 22:13 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดประชุมสัมมนาการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยเชิญศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบด้าน ไอซีที ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม  2560  โดยให้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในโครงการเข้าร่วมประชุมด้วย  เพื่อรับทราบปัญหานำไปสู่การวางแผนบริหารโครงการ การพัฒนาบุคลากร และการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
จึงใคร่แจ้งให้โรงเรียนในโครงการประชารัฐสำรวจข้อมูลตามแบบ และกรอกข้อมูล ลงระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์สนับสนุนโครงการ http://kkn2.in.th/pracharathkk2/ โดยให้ท่านดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จในวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 เพื่อจะได้นำข้อมูลเข้าประชุมต่อไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายเทอดชัย บัวผาย 086-8567270