สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ของโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์5 ก.ค. 2560 20:21โดยkkn2 admin
เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมทางไกลการสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมีการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเมือวันที่ 5 กรกฏาคม  2560 ที่ผ่านมาโดยให้โรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 143 โรงเรียน และกรอกข้อมูลออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://210.246.188.59./dltv/ โดยใช้ Username/Password  เป็นรหัส SMIS โรงเรียน
คลิกดูกรอกข้อมูล  คลิกดูรายชื่อโรงเรียนในโครงการ   กรุณากรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม  2560 เวลา 12.00 น.
Comments