สำรวจข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1 ระยะ 6 เดือน)

โพสต์17 ธ.ค. 2561 15:32โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2562 05:27 ]
สำรวจข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1 ระยะ 6 เดือน)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ในรอบ 6 เดือน โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งรายงานข้อมูลความคืบหน้าการเช่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนทุกโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงใคร่แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสำรวจข้อมูลและกรอกข้อมูลออนไลน์ที่  ภายในวันที่ 18  ธันวาคม 2561 สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม นายเทอดชัย บัวผาย  ศึกษานิเทศก์  โทร 086-8567270 
1.คลิกรายงานข้อมูล รอบ2   จำนวน 15 โรงเรียน


Comments