สมัคร สมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์ สพป ขอนแก่น เขต 2

โพสต์12 ม.ค. 2565 03:12โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2565 08:19 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ประกาศจัดตั้ง ชมรมวิชาการ ชมรมครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการทำงานและเพื่อการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรมหลัก ในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมสื่อการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี ส่งเสริมศักยภาพและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของผู้เรียน การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี ตลอดจนสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรและหน่วยงาน เชิญชวนบุคลากรในสังกัด ทุกตำแหน่งสมัครสมาชิกออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คลิกที่นี่

Comments