สมัคร อบรมออนไลน์ ช่วงปิดภาคเรียน

โพสต์21 มี.ค. 2563 15:25โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 28 เม.ย. 2563 20:24 ]
สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์ช่วงปิดภาคเรียน ปิดเทอมเติมความรู้ครั้งที่ 19  ทั้งระบบออฟไลน์และระบบออนไลน์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  รับสมัครเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ด้วยระบบออนไลน์ ออฟไลน์  ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563โดยเปิดอบรมทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ รายละเอียดดังนี้
      - การอบรมระบบออฟไลน์ จัดการอบรมที่ ศูนย์ ICT ขอนแก่น เขต 2 
      - การอบรมแบบออนไลน์  ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
       (หากในช่วงเวลสดังกล่าวยังพบการระบาดของไวรัส โควิต19 จะเลื่อนหรือยกเลิกการอบรมระบบ ออฟไลน์)
รายละเอียดคลิกที่นี่ https://sites.google.com/view/kkn2-online
Comments