สพฐ.ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โพสต์22 พ.ค. 2560 01:09โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2560 01:11 ]
สพฐ.ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานเดิม) ตามกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  ดังนั้น จึงให้โรงเรียนในสังกัด รายข้อมูลตามโครงการฯ ในเว็บไซต์ โดยใช้ Google chrome Address: http://e-budget.jobobec.in.th ช่วง 6 เดือนแรก ภายใน 31 พ.ค.60 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ
Comments