สพฐ สำรวจความต้องการการใช้ DLTV สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

โพสต์18 ธ.ค. 2561 07:14โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2561 07:19 ]

สพฐ สำรวจความต้องการการใช้ DLTV สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย กรอกข้อมูลออนไลน์ให้แล้วเสร็จ ด่วนภายใน 12.00 น.วันที่ 19 ธันวาคม 2561

1.รายละเอียด
2.คลิกกรอกข้อมูล
3.รายชื่อโรงเรียนเป้าหมาย (รร ขยายโอกาสทางการศึกษา 49 โรงเรียน)

4. ชม VDO  การประชุมย้อนหลัง

Comments