ที่ ศธ 04026/ว3630 เรื่อง ส่งชื่อกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

โพสต์20 พ.ย. 2561 00:30โดยประสงค์ พรหมเมตตา

เรียน  ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ O-NET 

ขอความร่วมมือประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาร่วมกับโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ คัดเลือกครูโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่าย เป็นกรรมการดำเนินการสอบ และส่งรายชื่อกรรมการดำเนินการสอบ ตามเอกสารที่แนบ ทาง E-office ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบครับ
Comments