การประชุม การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 ธันวาคม 2561

โพสต์29 พ.ย. 2561 07:23โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2561 05:30 ]
การประชุม การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในวันที่  7  ธันวาคม  2561   ณ ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2
2. คู่มือปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ไว้ศึกษาและประกอบการทำงาน
3. กรอกข้อมูลพื้นฐานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ e-office และการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต สนง.
   3.1  คลิกกรอกข้อมูล   3.2   ตรวจดูการกรอกข้อมูล 
         ให้กรอกข้อมูลทุกคน ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เพื่อนำเข้าระบบ e-office และUN/Password ระบบอินเทอร์เน็ต  สนง.
4. เตรียมโทรศัพท์สมาท์โพนที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สำหรับทำกิจกรรมแบบออนไลน์   
5. รายละเอียด เกียรติบัตรการประชุม
Comments