วันเด็กแห่งชาติ 2560

โพสต์12 ม.ค. 2560 17:26โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2560 17:27 ]
วันเด็กแห่งชาติ ในไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา

คำขวัญวันเด็ก 2560 - พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา - เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
เนื้อหา ที่มา:http://hilight.kapook.com/view/17298   และ
, สวช.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, , thaingo.org, thaigoodview.com, moe.go.th
ภาพ :therdchai

Comments