ข่าวประชาสัมพันธ์


“HOW DO WE STEP ACROSS BLAK HOLES TOGETHER”

โพสต์23 พ.ค. 2561 14:37โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2561 14:38 ]

โรงรียนศูนย์เครือข่ายอำเภอบ้านแฮด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2   จัดเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแฮดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “HOW  DO  WE  STEP  ACROSS  BLAK  HOLES  TOGETHER”   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการเรียนการสอน วิทยากรจา  นายเทียนชัย เบ้าจรรยา ผู้อำวยการโรงเรียนบ้านหัวนาและคณะ เมื่อ 19 พฤษภาคม 2561ณ ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2  


มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง

โพสต์23 พ.ค. 2561 02:16โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  เรื่อง มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  คลิกที่นี่

แบบนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๑

โพสต์8 พ.ค. 2561 05:07โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2561 18:21 ]

แบบนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๑

อบรมคอมพิวเตอร์ ปิดเทอมเติมความรู้ ครั้งที่ 17

โพสต์3 พ.ค. 2561 08:40โดยนายเทอดชัย บัวผาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จัดอบรมคอมพิวเตอร์ช่่วงปิดภาคเรียน กิจกรรมปิดเทอมเติมความรู้ครั้งที่ 17 พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และยกระดับการเรียนการสอน  ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บนถนนความรู้สู่ห้องเรียน ยุค 4.0  หลักสูตรอบรม 3 หลักสูตร สภานที่ ศูนย์การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 2 ชั้น 2 รายละเอียด คลิกที่นี่

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

โพสต์24 เม.ย. 2561 18:42โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2561 06:14 ]

1. PPT นำเสนอ 
2.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัด (PDF) 
3. ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ (PDF) 
4. ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ (PDF) 
5. ตัวชี้วัดภูมิศาสตร์ (PDF) 
6. ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์ มฐ และตัวชี้วัด 
7  ใบงานที่ 2 การเขียนคำอธิบายรายวิชา(word)

----------------------------------------------------------
HOT
9. ตรวจสอบการส่งงานรุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 เมษายน 2561ใบประกาศรุ่นที่ 2
ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม  รุ่นที่2 เรียงเลขที่
เกียรติบัตร เลขที่ 1-50  |  เลขที่ 51-100 |  เลขที่ 101-150  
เลขที่ 151-200 | เลขที่ 201-228|


พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์16 เม.ย. 2561 05:58โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
2 เมษายน 2561 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ สพป.ขอนแก่น เขต 2
คลิกดูภาพกิจกรรม

สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

โพสต์16 เม.ย. 2561 05:46โดยkkn2 admin

สืบสานสงกรานต์ปีใหม่นี้          ประเพณีของไทยให้ยึดมั่น
สรงน้ำพระ ขอพรนาย ใจผูกพัน จงสร้างสรรค์ สืบไว้ ให้นานนาน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขก.2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท.และบุคลากรในสังกัด
ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ เริ่มด้วย กราบพระพุทธมหามิ่งมงคลเขต ไหว้ศาลปู่ตา สรงน้ำพระ รดน้ำ
ขอพร ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมงาน
คลิกดูภาพกิจกรรม

สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2560

โพสต์28 มี.ค. 2561 04:45โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561 ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ .)เป็นประธานเปิดการ จัดนิทรรศการมหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศปีการศึกษา 2560 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ. สพป.ขอนแก่นเขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอนวัตกรรมผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศที่เกิดจากการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานอันน่าภาคภูมิใจและมีคุณค่า  กิจกรรมสำคัญของการดำเนินงาน คือ การจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  โดยมี ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม .25 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ. สพป.ขอนแก่นเขต 3 ตลอดจน นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ นายอำเภอเปือยน้อย ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการดำเนินงานให้การต้อนรับ

คลิกดูภาพกิจกรรม

ผอ.สพป.ขก.2 ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โพสต์2 มี.ค. 2561 19:59โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ออกประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ โรงเรียนในสังกัดและสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาได้อย่างถูกต้องตามความสามารถของนักเรียน

คลิกดูภาพกิจกรรม

การแข่งขัน กีฬา-กรีฑา นักเรียน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์28 ก.พ. 2561 00:28โดยkkn2 admin

 

วันนี้(28 กุมภาพันธ์ 2561) ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา นักเรียน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560  ณ โรงเรียนบ้านเกิ้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา นักเรียน ในครั้งนี้ ว่า  เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีการพัฒนาและแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านการกีฬา นันทนาการ  พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ  และเพื่อสร้างความรัก สามัคคีในหมู่คณะ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และส่วนราชการอื่น ที่มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ร่วมกันต้านภัยยาเสพติด การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬา และกรีฑา รุ่นอายุ 12 ปี และ 15 ปี ทั้งชายและหญิง ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ กรีฑา ประเภทลู่  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเกิ้ง

คลิกดูภาพกิจกรรม

1-10 of 107