ประชุมใหญ่สามัญศูนย์บ้านไผ่เมืองเพีย


ข่าว

โพสต์10 ธ.ค. 2561 19:10โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ข่าว

โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โพสต์15 พ.ย. 2561 22:08โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2561 22:51 ]

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายทองหลั่น จัตุจันทร์ และนายสมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย นางศิริพร เที่ยงนนทรีย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางนิรมล เสมอหน้า นางจิรภา ธรรมนำศิล ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษา(โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับ จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดย มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

คลิกดูภาพ

เปิดค่ายคุณธรรมเยาวชน ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์13 ส.ค. 2561 04:45โดยkkn2 admin

    
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดย นายสมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รายงานถึง
วัตถุประสงค์ ว่า เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำให้มีความพอเพียง กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบและมีอุดมการณ์คุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ และสามารถนำไปขยายผลให้นักเรียนในโรงเรียน ณ หอประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนแม่ข่ายคุณธรรม และนักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรม

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง

โพสต์12 ส.ค. 2561 06:33โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2561 06:47 ]

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สมทบทุนเพื่อปรับปรุงห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และประกาศเกียรติคุณ นายวัฒนะ สุทธมา ผู้อุทิศที่ดินสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมกับเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง อ.มัญจาคีรี

ภาพกิจกรรม

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ

โพสต์12 ส.ค. 2561 03:44โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2561 03:45 ]

          

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ดร.อนุศาสาตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ขก.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

คลิกดูภาพกิจกรรม

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โพสต์28 ก.ค. 2561 06:21โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2561 06:23 ]

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายปวีณ ระดารงค์ รอง ผอ.สพป.ขก.2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอบ้านแฮด บุคลากรใสำนักงาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด

การจัดนิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium

โพสต์28 ก.ค. 2561 06:12โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการงาน Symposium และการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน OBEC AWARDS  (การจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  คัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดีเด่นที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกย่องบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมสำคัญของการดำเนินงาน คือ การจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการประกวดผลงานดีเด่นของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล

โพสต์28 ก.ค. 2561 05:43โดยkkn2 admin

                 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยและเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือมีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ สนามโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา

บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โพสต์28 ก.ค. 2561 05:36โดยkkn2 admin

ศุภฤกษ์เบิกฟ้ามหาสมัย 

พระมิ่งขวัญชาวไทยในสยาม
สมเด็จแม่ราชินีที่งดงาม 
ทั่วเขตคามแซ่ซ้องสดุดี
เหล่าปวงข้าขอวันทาอภิวาท 
กราบเบื้องบาทบังคมบรมศรี
ขอพระองค์สุขเกษมและเปรมปรีด์ 
เพชรสยามราชินีศรีชาติไทย
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.อนุศาสาตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์28 ก.ค. 2561 04:40โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้อง ศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น โดย นางปราณี ศิวารมณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด

1-10 of 137