ข่าวประชาสัมพันธ์


สพป.สัญจร อำเภอโคกโพธิ์ไชย

โพสต์11 ธ.ค. 2560 19:37โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง อำเภอโคกโพธิ์ไชย ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการ สพป.สัญจร นายนิกร ภูมิเขตร ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโคก กล่าวต้อนรับ พร้อมกันนี้ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้นำคลินิก สพป.ขก.2 อาทิ การจัดทำข้อมูล DMC กลุ่มนโยบายและแผน การทำบัตรประจำตัวข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล การเบิกเงินสวัสดิการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ งานหนังสือรับรอง กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม ICT ออกมาให้บริการแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
คลิกดูภาพข่าวกิจกรรม


สพป. สัญจร อำเภอเปือยน้อย

โพสต์11 ธ.ค. 2560 18:40โดยนายเทอดชัย บัวผาย

 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว อำเภอเปือยน้อย พร้อมกันนี้ ได้นำคลิกนิก สพป.ขก.2 อาทิ ทำบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้าง เบิกเงินสวัสดิการ ข้อมู DMC ออกให้บริการด้วยยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

โพสต์2 ธ.ค. 2560 17:24โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2560 18:27 ]

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ด้วยความยินดียิ่ง
27 พฤศจิกายน  2560 
ภาพกิจกรรม  ชุดที่ 1    ชุดที่ 2

สพฐ. แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ภายใต้คำขวัญ “เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ Thailand 4.0” ระหว่าง 20-22 ธ.ค. 60 ที่ จ.ขอนแก่น

โพสต์23 พ.ย. 2560 14:53โดยนายเทอดชัย บัวผาย

วันนี้ (23 พ.ย. 60) ที่โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่น นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภายใต้คำขวัญของงาน คือ “เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ Thailand 4.0”
นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานติดต่อกันมาเป็นเวลานาน เพื่อสนองพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 6 ที่ต้องการ “แนะนำ ชักจูง ให้เด็กชายเด็กหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยม ในการเป็นเสมียน หรือเข้าทำงานราชการน้อยลง”
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับโอนภารกิจในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานจากกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยมอบให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา จัดการแข่งขันและคัดเลือกผลงานดีเด่นมานำเสนอในระดับภาค 4 ภูมิภาค จากนั้นคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดมาพัฒนาต่อยอดในระดับชาติ ในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 - 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 โดยมีคำขวัญของงานคือ “เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ Thailand 4.0” ซึ่งจะมีพิธีเปิดและมอบธงสัญลักษณ์ให้แก่เจ้าภาพปีถัดไปในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้าน ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ประธานการจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 มีจุดประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการโดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น เป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพในเชิงความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ภายใต้แนวคิด “เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ Thailand 4.0” ซึ่งในงานจะได้พบกับความสามารถของเด็กนักเรียน ทั้งเด็กปกติ และเด็กพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 76 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากกิจกรรมการแข่งขัน 674 กิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 124,013 คน โดยจังหวัดขอนแก่น ได้กระจายสถานที่จัดการแข่งขันออกไปในหลายๆ อำเภอ ในทุกมุมเมือง เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองขอนแก่น โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามกำหนดเวลา สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดงานกับทุกภาคส่วน
ที่มา: http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6011230010044


ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์8 พ.ย. 2560 08:08โดยนายเทอดชัย บัวผาย

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ดร.กาญจนาภรณ์ มุขดารา ประธานกรรมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมด้วย นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ เลขานุการ มาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดย นายนฤทธิ์ คงนาน รอง ผอ.สพท.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กล่าวต้อนรับ และมี รอง ผอ.สพท.และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและรับการประเมิน ณ ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 

ชาวขอนแก่นเจ้าภาพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 67

โพสต์8 พ.ย. 2560 07:56โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2560 07:57 ]

วันนี้ (3 พ.ย. 2560) เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมบริรักษ์1 โรงแรมวีวิช ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและจับสลากลำดับที่การจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปีนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบหมายให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  - 5  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 เป็นเจ้าภาพร่วมการจัดการแข่งขัน  ภายใต้คำขวัญ " เชิดชูศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0"  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22  ธันวาคม  2560 ณ จังหวัดขอนแก่น  โดยมีตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 61 เขต  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 15 เขต จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการประชุมชั้แจง และจับสลากลำดับที่การแข่งขัน 


        ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ มีกิจกรรมการแข่งขัน ทั้งสิ้น  674 รายการ  แยกเป็น
    - ระดับประถมศึกษา 283 รายการ
    - ระดับมัธยมศึกษา  242 รายการ
    - การศึกษาพิเศษเฉพาะทาง 149 รายการ   
   โดยการประชุมชี้แจงและจับสลากลำดับที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการเตรียมการจัดงานในภาพรวมให้ทุกเขตได้รับทราบ  ตลอดจนเพื่อให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาได้ทราบสถานที่การแข่งขัน  วันเวลาและลำับที่การแข่งขัน  เพื่อการวางแผนการเดินทาง  การจัดหาที่พัก และเข้าร่วมการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำหรับผลการจับสลากการแข่งขันระดับประถมศึกษา  ปรากฎว่า ลำดับที่ 1 เป็นของ สพป.บึงกาฬ   คลิกดูภาพกิจกรรม 

ประภาส  วินิจสิริ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สพม.25 / ข่าว
   3  พฤศจิกายน  2560

ชาวอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560

โพสต์23 ต.ค. 2560 00:42โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 23 ต.ค. 2560 00:47 ]

นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วย พ่อค้าประชาชน นักเรียนนักศึกษา ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช  23 ตุลาคม 2560  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย โดยมีนายเสรี  ขามประไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นผู้นำผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ คลิกดูภาพกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์9 ต.ค. 2560 23:48โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2560 00:15 ]

สถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น สพป.1-5  สพม 25  เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแข่งขันวิชาการและ งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คลิกที่นี่  

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์26 ก.ย. 2560 10:10โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ 16 โรงเรียน ที่ได้รับบริจาคอุปกรณ์และสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก บ.ทรูฯ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนในโครงการทุกคน จำนวน 250 คน จำนวน 5 รุ่น ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2560  เพื่อนำเสนอเทคนิควิธีการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด  ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2  ซึ่งจะได้มีโอกาสในการนิเทศติดตามการใช้งานในลำดับต่อไปเว็บไซต์ มหกรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์24 ส.ค. 2560 22:46โดยนายเทอดชัย บัวผาย

เว็บไซต์ มหกรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 28-30  สิงหาคม   2560   คลิกที่นี่

1-10 of 73