14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 การประชุม Video Conference การพัฒนาครูครบวงจร

โพสต์13 ก.ค. 2560 16:43โดยkkn2 admin
สพฐ จัดประชุมทางไกลการประชุม Video Conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9    ถ่ายทอดสดฝ่ายเว็บไซต์ ครับ https://www.youtube.com/OBECTVONLINE    เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาพบปัญหามากมายในทางปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 5 กค 2560 ที่ผ่านมา เชิญชวนคุณครู และท่าน ผู้บริหารเข้ารับฟังครับ

เอกสารแนบ หนังสือ สพป  หนังสือ สพฐ คลิก

 

Comments