บันทึกข้อตกลงร่วมมือสถานศึกษาสีขาว

โพสต์19 ก.พ. 2561 05:41โดยkkn2 admin
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถานศึกษาสีขาวแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่าย ตามนโยบายรัฐบาล  การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดำเนินการอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เยาวชนเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี พ.ต.อ.วาริน สุขพร สภ.บ้านไผ่ รท.ยุทธพงษ์ ศิริตานนท์ ผู้บังคับหมวด ร้อย รส.ม.6 พัน 6 และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาสีขาว ร่วมลงนามข้อตกลง

คลิกดูภาพกิจกรรม

Comments