อบรมคุณครูในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ DLIT

โพสต์4 พ.ค. 2560 06:10โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2560 06:18 ]
ดร.โชติพิพัฒน์  จุลมณีรุ่งเรือง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 มอบนโยบาย คณะครูผู้เข้ารับการอบรมคุณครูในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ DLIT ส่งครูเข้าร่วมการอบรม ให้สามารถใช้อุปกรณ์ DLIT การใช้สื่อ DLITทั้งแบบ Off line และแบบออนไลน์ การใช้อุปกรณ์ ICTที่ได้รับการจัดสรรอย่างคุ้มค่า  ใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ผู้เข้าอบรม 56 คน สถานที่ ณ ศูนย์ ICT สพป.ขอนแก่น เขต 2  ดูรายละเอียดที่นี่

Comments