โครงการเช่าใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนแบบ IPSTAR

โพสต์20 ก.พ. 2560 20:59โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2560 20:59 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการเช่าใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ผ่านอุปกรณ์แบบ
IPSTAR จาก บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศจำนวน 10.000 โรงเรียนโดยมีโรงเรียนเป้าหมายในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน  67 โรงเรียน ในการนี้เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเช่าเครือข่ายต่อไป จึงให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว สำรวจข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตแบบ IP STAR ของโรงเรียนท่านตามแบบฟอร์มที่แนบ และให้กรอกข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต http://202.29.172.246/schoolnet  และใช้  username และ password ดังที่แนบมานี้  โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2560  

Comments