เอกสาร คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

โพสต์22 ก.พ. 2560 00:41โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2560 00:41 ]
มอบเอกสาร คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้กับโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดพิมพ์เอกสารคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยมอบให้โรงเรียนในสังกัดในโครงการลดเวลาเรียน  ให้ผู้บริหารโรงเรียนนำไปใช้ในการบริหารจัดการเวลาเรียนของโรงเรียนโดยรับเอกสารได้ที่ ตู้รับเอกสารของโรงเรียน  เนื่องจากเอกสารมีจำกัดตามจำนวน คุณครู ผู้บริหารสามารถ Download เอกสาร ในรูปแบบ File PDF ไปศึกษาได้

คลิก DOWNLOAD FILE PDF

Comments