อบรมครูธุรการ ระบบ Smart Obec

โพสต์20 ก.ค. 2560 23:36โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2560 07:56 ]

สพป.ขอนแก่น เขต 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ  Smart OBEC รุ่นที่ 2  ให้กับครูธุรการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณโรงเรียน  วันที่ 22 กรกฎาคม  2560  ณ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ITEC  (อาคาร 2 ชั้น 2)

3. แบบสอบถามหลังการอบรม
4. เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม   | บุคลากร สนงผู้ผ่านการอบรม 1-60   61-121 | วิทยากร|
Comments