เชิญชวน สมัครเข้ารับการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) DLTV, DLIT

โพสต์23 ก.พ. 2560 23:02โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2560 07:05 ]
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้จัดคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice  โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกล  DLTV และ DLIT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี  จึงให้โรงเรียนศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกประกวดแข่งขันดังที่แนบมา และให้โรงเรียนที่สนใจส่งใบสมัครทาง 
e-mail :ictkk2@gmail.com   ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  โดยโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่ดีจะได้รับใบประกาศระดับเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนที่ปฏิบัติได้ดีเป็นเลิศ จะได้รับการพิจารณาส่งรายชื่อไประดับจังหวัด ระดับภาคต่อไป การประเมินระดับจังหวัดและระดับภาค คณะกรรมการจะเดินทางมาประเมินที่โรงเรียน ส่วนรายละเอียด วันเวลา ติดตามทางเว็บไซต์ http://kkn2.in.th/dltv ติดต่อรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมที่ นายเทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์  หมายเลขโทรศัพท์ 086-8567270  
Comments