การจัดค่ายเพิ่มความรู้:OBEC ACTIVE LEADNING

โพสต์21 ก.พ. 2560 20:33โดยkkn2 admin
ด้วย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และในปีการศึกษา 2560 สพฐ ได้เสนอให้จัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp โดยให้โรงเรียนในสังกัดที่สามารถเปิดบริการจัดกิจกรรมค่ายเพิ่มความรู้ ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ หรือภาคฤดูร้อน ที่เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา โดยมีตัวอย่างค่ายเพิ่มเวลารู้ จำนวน 15  ค่าย (รายละเอียดดังแนบ) ให้โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ส่งแบบรายงานมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผ่านทาง e-mail :ictkk2@gmail.com ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ เมื่อ สพฐ. จัดงบประมาณสนับสนุนต่อไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ นายเทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์  086-8567270 ID:line :therdchai2512

Comments