การจัดนิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium

โพสต์28 ก.ค. 2561 06:12โดยkkn2 admin
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการงาน Symposium และการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน OBEC AWARDS  (การจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  คัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดีเด่นที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกย่องบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมสำคัญของการดำเนินงาน คือ การจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการประกวดผลงานดีเด่นของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป
Comments