อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)

โพสต์20 พ.ค. 2560 21:51โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2560 10:32 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) โดยมีจุดประสงค์ให้ครูผู้รับผิดชอบสามารถกรอกข้อมูลรายบุคคลได้อย่างถูกต้อง

การเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2560 ระบบเปิดแล้ว คลิกทีเว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec60/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  นางผ่องพรรณ  080-3247332   คลิกที่นี่
 
Comments