การแข่งขัน กีฬา-กรีฑา นักเรียน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์28 ก.พ. 2561 00:28โดยkkn2 admin

 

วันนี้(28 กุมภาพันธ์ 2561) ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา นักเรียน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560  ณ โรงเรียนบ้านเกิ้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา นักเรียน ในครั้งนี้ ว่า  เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีการพัฒนาและแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านการกีฬา นันทนาการ  พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ  และเพื่อสร้างความรัก สามัคคีในหมู่คณะ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และส่วนราชการอื่น ที่มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ร่วมกันต้านภัยยาเสพติด การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬา และกรีฑา รุ่นอายุ 12 ปี และ 15 ปี ทั้งชายและหญิง ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ กรีฑา ประเภทลู่  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเกิ้ง

คลิกดูภาพกิจกรรม

Comments