การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.โคกโพธิ์ไชย

โพสต์3 ก.ค. 2561 02:17โดยkkn2 admin

  

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.โคกโพธิ์ไชย ประจำปี 2561 โดย นายนิกร  ภูมิเขตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคก รายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบาย แนวคิดและแนวทางในการจัดการศึกษา  การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในอันที่จะรวมพลังขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการนิเทศร่วมใจเพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านออกเขียนได้ และในวาระเดียวกันนี้ ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ภาพกิจกรรม

Comments