การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

โพสต์24 ม.ค. 2561 22:32โดยkkn2 admin
วันนี้(25 มกราคม 2561) ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET   ปีการศึกษา 2560 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน ) ดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสรี ขามประไพ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อชี้แจงและสร้างความตระหนักในบทบาทและหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการ ให้มีความพร้อมและมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นที่ยอมรับเชื่อถือและเป็นมาตรฐานเดียวกันผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ผู้ประสานงานประจำสนามสอบ กรรมการคุมสอบ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สอบ จำนวน 191 คน

คลิกดูภาพกิจกรรม

Comments