การประชุมทางไกล มอบนโยบายการบริการจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา

โพสต์19 ม.ค. 2561 04:32โดยนายเทอดชัย บัวผาย

การประชุมทางไกล มอบนโยบายการบริการจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา โดยมี รมว.ศธ  นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  19 มกราคม 2561 เวลา  13:00 น.เป็นต้นไป    ใช้สถานที่ประชุมพร้อมกันโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ครูไอซีทีทุกโรงเรียน   โดยมี ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์  ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ประธานในที่ประชุม 

Comments