ค่ายการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์16 ก.ค. 2560 08:30โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 08:32 ]
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560  นายเสรี  ขามประไพ  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูแกนนำ  นักเรียนแกนนำ ที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่่ผ่านการคัดกรอง (รอบที่ 1) จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เข้าร่วม คือ 1) โรงเรียนท่าศาลาประชารังสรรค์ 2) โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 3)  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย   วิทยากร คือผู้อำนวนการโรงเรียน ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ ของ ศรร.บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์  ,สปล.บ้านคำน้อย ,สปล. ราชประชานุเคราะห์ 50 จ.ขอนแก่น
คลิกดูภาพกิจกรรม