คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.มัญจาคีรี

โพสต์3 ก.พ. 2561 19:54โดยkkn2 admin
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลป์พงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย
นายวิบูลย์ โพธิลุขา ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และ นายปรีชา นารีวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกม่วงดอนดู่ มาประเมินผลการปฏิบัติงาน นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน

หนองหญ้าปล้องวิทยา นางสาวกุลนันทน์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม
อ.มัญจาคีรี โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง ร่วมเป็นกำลังใจในการรับการประเมิน
คลิกดูภาพกิจกรรม
Comments