โครงการพัฒนาครูครบวงจร

โพสต์2 ก.ค. 2561 00:46โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2561 00:59 ]

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เยี่ยมและพบปะครู ที่เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูครบวงจร ณ โรงแรมโฆษะ ซึ่งมีครูเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน อบรมระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน2561–    1 กรกฎาคม 2561

ภาพกิจกรรม

Comments