โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

โพสต์7 มิ.ย. 2560 19:37โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2560 19:40 ]
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ โดยจัดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ขอเชิญชวนให้ศูนย์เครือข่ายการศึกษาจัดแข่งขันทักษะภาษาไทยเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯกิจกรรมละ ๑ คน เข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  และให้ศูนย์เครือข่ายฯ ส่งผลการแข่งขันตามแบบรายผลการแข่งขันที่ E-mail mahunnop_16@hotmail.com ภายในวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ นายมหรรณพ  สมอเนื้อ ๐๘๘๕๗๒๘๗๓๒  ๐๔๓๒๗-๔๖๙๗  โทรสาร  ๐-๔๓๒๗-๓๗๗๔
Comments