ชาวขอนแก่นเจ้าภาพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 67

โพสต์8 พ.ย. 2560 07:56โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2560 07:57 ]
วันนี้ (3 พ.ย. 2560) เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมบริรักษ์1 โรงแรมวีวิช ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและจับสลากลำดับที่การจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปีนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบหมายให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  - 5  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 เป็นเจ้าภาพร่วมการจัดการแข่งขัน  ภายใต้คำขวัญ " เชิดชูศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0"  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22  ธันวาคม  2560 ณ จังหวัดขอนแก่น  โดยมีตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 61 เขต  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 15 เขต จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการประชุมชั้แจง และจับสลากลำดับที่การแข่งขัน 


        ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ มีกิจกรรมการแข่งขัน ทั้งสิ้น  674 รายการ  แยกเป็น
    - ระดับประถมศึกษา 283 รายการ
    - ระดับมัธยมศึกษา  242 รายการ
    - การศึกษาพิเศษเฉพาะทาง 149 รายการ   
   โดยการประชุมชี้แจงและจับสลากลำดับที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการเตรียมการจัดงานในภาพรวมให้ทุกเขตได้รับทราบ  ตลอดจนเพื่อให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาได้ทราบสถานที่การแข่งขัน  วันเวลาและลำับที่การแข่งขัน  เพื่อการวางแผนการเดินทาง  การจัดหาที่พัก และเข้าร่วมการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำหรับผลการจับสลากการแข่งขันระดับประถมศึกษา  ปรากฎว่า ลำดับที่ 1 เป็นของ สพป.บึงกาฬ   คลิกดูภาพกิจกรรม 

ประภาส  วินิจสิริ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สพม.25 / ข่าว
   3  พฤศจิกายน  2560
Comments