แจ้งระบบเว็บไซต์บางส่วน ขัดข้อง 29 มีนาคม 2560

โพสต์28 มี.ค. 2560 08:35โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 19:11 ]
ด้วยเว็บไซต์บางส่วนของสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  ฐานข้อมูลขัดข้อง ใช้งานไม่ได้ ชั่วคราว  
1.ระบบเงินเดือน ภาษี
2.กระดานข่าว สพป.ขก2
3.ระบบ e-office AMSS.4.เว็บไซต์โรงเรียน
5. เอกสาร DOWNLOAD
 หากท่านต้องการส่งข้อมูลข่าวสาร ผ่านหน้าเว็บไซต์ในขณะนี้ ให้ติดต่อ  ผู้ดูแลระบบ นายเทอดชัย บัวผาย 
โทร 086-8567270 e-mail :ictkk2@gmail.com