กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย

โพสต์17 มิ.ย. 2560 03:40โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2560 03:43 ]
นายนฤทธิ์  คงนาน   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย  ประจำปี 2560 โดนมีกิจกรรมแข่งขันทักษะของนักเรียน จำนวน 13 รายการ  มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ทั้ง 24 ศูนย์เครือข่าย  เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียน จำนวน 225 คนเข้าร่วมกิจกรรมสถานที่ แข่งขันอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  โรงเรียนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ  เมือวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่าน   
คลิกดูรายละเอียดกิจกรรม 
คลิกดูภาพกิจกรรม  (ขอขอบคุณ ช่างภาพ คุณชาญวิทย์  จำปาวงษ์)