มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษา

โพสต์14 ก.ค. 2561 04:18โดยkkn2 admin
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมมอบทุนการศึกษกับมูลนิธิเพื่อการจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนและเยาวชน ภิกษุ สามเณร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ที่มีฐานะยากจนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง แบ่งตามระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา ทุนละ  4,000 บาท  ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 6,000 บท และระดับอุดมศึกษา ทุนละ 10,000 บาท โดย นางระเบียบรัตน์  พงษ์พานิช ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ดังนี้

          1.เด็กชายณเรศ  คำนวนวัน         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านทุ่งมน       อำเภอบ้านไผ่

          2.เด็กชายพิสิฎฐ์  สมศรี             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างอำเภอมัญจาคีรี

          3.เด็กหญิงสิริญาพร ยืนทน          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง        อำเภอมัญจาคีรี 

4.เด็กหญิงเมขลา  แนบตู้           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านโนนข่า          อำเภอชนบท

5.เด็กหญิงวัชราภรณ์ รายรัตน์      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว   อำเภอเปือยน้อย

6.เด็กหญิงอรพินธ์  แพไธสง        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว   อำเภอเปือยน้อย

7.เด็กชายตวี  หมื่นหาวงษ์          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านแก้งคร้อ         อำเภอโคกโพธิ์ไชย

ภาพกิจกรรม

Comments