OBEC Active Learning Camp

โพสต์23 ก.ค. 2560 08:29โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2560 08:46 โดย kkn2 admin ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเพิ่มเวลา: OBEC Active Learning Camp ในช่วงวันหยุด โดยจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ (แบบไป-กลับ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูชาวต่างชีวิตที่เป็นเจ้าของภาษาได้  รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  กลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่าย รุ่นละประมาณ ๑๐๐ คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
สพป ขอนแก่น เขต 2  คลิกดูภาพกิจกรรม ชุดที่ 1  ชุดที่ 2Comments