OBEC Active Learning Camp รุ่นที่ 2

โพสต์29 ก.ค. 2560 21:35โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2560 04:05 ]

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ประธานในพิธิเปิด การจัดกิจกรรมค่ายเพิ่มเวลา: OBEC Active Learning Camp ในช่วงวันหยุด โดยจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ (แบบไป-กลับ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูชาวต่างชีวิตที่เป็นเจ้าของภาษาได้  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560  กลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่าย รุ่นที่ 2 จำนวน120 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต   สพป ขอนแก่น เขต 2 OBEC Active Learning Camp รุ่นที่ 2 คลิกดูภาพกิจกรรม ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 
Comments