เปิดค่ายคุณธรรมเยาวชน ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์13 ส.ค. 2561 04:45โดยkkn2 admin
    
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดย นายสมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รายงานถึง
วัตถุประสงค์ ว่า เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำให้มีความพอเพียง กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบและมีอุดมการณ์คุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ และสามารถนำไปขยายผลให้นักเรียนในโรงเรียน ณ หอประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนแม่ข่ายคุณธรรม และนักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรม
Comments