เปิดป้ายโรงเรียนธนาคารและตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์3 ก.พ. 2561 19:48โดยkkn2 admin
           
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดป้าย โรงเรียน ธนาคารบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ ซึ่งโรงเรียนได้รับการ สนับสนุนและอนุมัติ จากธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร อำเภอมัญจาคีรี ให้เป็นโรงเรียนธนาคาร ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2560 นายเรวัตร สมาธยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ ว่า เพื่อฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ในเรื่อง การประหยัดอดออ
มโดยการฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน ภายใต้แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกให้ นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ธนาคารมีคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ทำงานเป็นหมู่คณะภายใต้ กิจกรรม โรงเรียนธนาคารทำให้ผู้เรียนได้ต่อยอดแนวคิดในการนำหลักการ ของธนาคารไปประกอบกิจกรรมเพื่อหารายได้ ระหว่างเรียนและนำเงินมาฝากกับโรงเรียนธนาคาร โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด 
           จากนั้น ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ไปเยี่ยมและให้กำลังใจถึงห้องเรียน ที่โรงเรียนบ้านไส้ไก่และโรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์
คลิกดูภาพกิจกรรม
Comments