ผอ.สพป.ขก.2 เปิดค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โพสต์14 ก.ค. 2561 04:14โดยkkn2 admin
มื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ดร.อนุศาสาตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน รร.เบญจมิตรวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม  นายภิญโญ  ศรีทัพสกุลชาย

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน

มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สามารถประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ กลุ่ม

เป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 90 คน และครูผู้ควบคุม จำนวน 22 คน พร้อมให้โอวาทแก่

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ภาพกิจกรรม

Comments