ผอ.สพป.ขก.2 ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โพสต์2 มี.ค. 2561 19:59โดยkkn2 admin
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ออกประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ โรงเรียนในสังกัดและสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาได้อย่างถูกต้องตามความสามารถของนักเรียน

คลิกดูภาพกิจกรรม

Comments