ผอ.สพป.ขก.2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์5 ก.พ. 2561 19:31โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2561 05:20 ]
ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน และเพื่อยกระดับยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การบริหารและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งในการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดครั้งนี้  ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน โดยให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มากที่สุด จุดเน้นคือการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง การสร้างบรรยากาศและลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน พร้อมทั้งตรวจและรับทราบสภาพปัญหาอุปสรรคเพื่อนำมาวางแผนแก้ไขปัญหา

คลิกดูภาพกิจกรรม

Comments