ผอ.สพป.ขก.2 เยี่ยมสนามสอบ O-NET

โพสต์3 ก.พ. 2561 20:30โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ เพื่อติดตามความเรียบร้อย ปัญหา อุปสรรค และอำนวยการแก้ปัญหาอันอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการสอบ ให้กำลังใจ หัวหน้าสนามสอบ ครู และบุคลาการ
ทางการศึกษาที่มีหน้าที่ในการดำเนินการ พร้อมกันนี้ ได้พบปะและให้โอวาทแก่ลูกๆนักเรียนก่อนเข้าห้องสอบ
คลิกดูภาพกิจกรรม
Comments