ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

โพสต์19 ก.พ. 2561 05:44โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2561 05:47 ]
ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย(สาขา) โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง และโรงเรียนบ้านดอนหมาพริกลิ้นฟ้า เพื่อ
ให้กำลังใจครู นักเรียน ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การบริหารและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งในการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดครั้งนี้  ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มากที่สุด จุดเน้นคือ
การอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง การสร้างบรรยากาศและลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน
พร้อมทั้งรับทราบสภาพปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน เพื่อนำมาวางแผนแก้ไขปัญหา
ต่อไป

คลิกดูภาพกิจกรรม

Comments