ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

โพสต์24 เม.ย. 2561 18:42โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2561 06:14 ]

1. PPT นำเสนอ 
2.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัด (PDF) 
3. ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ (PDF) 
4. ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ (PDF) 
5. ตัวชี้วัดภูมิศาสตร์ (PDF) 
6. ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์ มฐ และตัวชี้วัด 
7  ใบงานที่ 2 การเขียนคำอธิบายรายวิชา(word)

----------------------------------------------------------
HOT
9. ตรวจสอบการส่งงานรุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 เมษายน 2561ใบประกาศรุ่นที่ 2
ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม  รุ่นที่2 เรียงเลขที่
เกียรติบัตร เลขที่ 1-50  |  เลขที่ 51-100 |  เลขที่ 101-150  
เลขที่ 151-200 | เลขที่ 201-228|