ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามนโยบาย การใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์14 ม.ค. 2561 23:57โดยนายเทอดชัย บัวผาย
วันที่ 15 มกราคม 2561 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามนโยบาย การใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้เข่าร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้รับผิดชอบงาน ไอซีที ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคลัสเตอร์(Cluster) 12,13 และ 14 จำนวน 53 เขตพื้นที่การศึกษา

Comments