19 กรกฎาคม 2560 สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Smart OBEC) บุคลากรสำนักงาน

โพสต์18 ก.ค. 2560 19:30โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2560 23:08 ]
19 กรกฎาคม 2560 สพป.ขอนแก่น เขต 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Smart OBEC) ให้กับบุุคลากรของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ทุกคนทุกกลุ่มงาน     ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม    ดูผลการรกรอกข้อมูล


Comments