ประชุมใหญ่สามัญ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาสวนหม่อน

โพสต์27 มิ.ย. 2561 05:58โดยkkn2 admin
วันนี้(27 มิถุนายน 2561)ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี เครือข่ายสถานศึกษาสวนหม่อน พร้อมมอบเกียรติบัตร บรรยายพิเศษ และลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสวนหม่อน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจแนวนโยบายและแนวปฎิบัติ ภาระงานของศูนย์เครือข่ายและเพื่อวางแผนงานการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 69 คน
Comments