ประชุมมอบบนโยบาย ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เน้นการอ่านการเขียน

โพสต์5 พ.ค. 2560 16:07โดยนายเทอดชัย บัวผาย
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  เป็นประธานประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มอบนโยบายเน้นการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างพื้นฐานในการเรียนรู้ ในระดับที่สูงขึ้น วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต    ภาพกิจกรรม


Comments